OPLOSSEN MET NIX

mediator & vertrouwenspersoon

Binnen uw organisatie kunt u te maken krijgen met conflicten en ongewenste omgangsvormen, zoals pesten en (seksuele)intimidatie tussen medewerkers. De gevolgen hiervan kunnen ver strekkend zijn. Met de combinatie van mijn expertise als MfN-registermediator en LVV-gecertificeerd vertrouwenspersoon, bent u verzekerd van een adequate begeleiding en ondersteuning op het juiste moment.

doelgericht

Zowel als mediator als vertrouwenspersoon werk ik doelgericht aan een opdracht groot of klein.

deskundig

Met een jarenlange ervaring in conflicthantering, vertrouwenswerk en onafhankelijke cliëntondersteuning kan ik uw organisatie te allen tijde deskundig bijstaan.

persoonlijk

Met het oog op de mensen in uw organisatie zorg ik ervoor dat er naar een constructieve oplossing wordt gewerkt.

mediator

Als mediator bemiddel ik conflicterende partijen naar herstel van de onderlinge communicatie en een oplossing die toekomstgericht is. Ik ben geen eenzijdige belangenbehartiger, zoals een advocaat, en zal ook geen standpunt innemen, zoals een rechter.

vertrouwenspersoon

U zoekt een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen, die uw medewerkers ondersteunt bij een ervaring van grensoverschrijdend gedrag, zoals intimidatie en pesten op de werkvloer?

06 – 25 40 41 70

info@buronix.nl

Pin It on Pinterest